COVID-19

V súvislosti s mimoriadnou situáciou platí v celom zariadení  ZÁKAZ NÁVŠTEV.  Prosím, rešpektujte to, chránite to najcennejšie – život a zdravie detí aj seba.  Spôsob kontaktu s deťmi je možné dohodnúť individuálne so sociálnymi pracovníčkami CDR. (Aktuálne len s negatívnym Ag alebo PCR testom, nie starším ako 24 h, v exteriéri a za dodržaní všetkých preventívnych opatrení).

Zároveň si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že:

V prípade krízového stavu budú činnosti CDR zredukované na minimálny rozsah.

Aktuálne Informácie Vám poskytnú sociálne pracovníčky na č. 0918 879 456, 055/24 33 045, e-mail: socialne@cdrmedzev.sk

Ak by ste nám chceli akokoľvek pomôcť, prosím kontaktujte nás: 0918 969 005, e-mail.: riaditeľka@cdrmedzev.sk

Ďakujeme!