História

1.1.1951
Detský domov Štós vznikol ako detský domov pre deti predškolského veku.

1.1.1954
Zariadenie bolo premenované na Detský domov Štós pre deti do 3 r. veku.

12.7.1954
Prvé dieťa bolo osvojené.

1962
Zaviedla sa individuálna výchova detí – každá sestra si brala vo svojom voľnom čase 1-2 deti domov.

1977
Prvé deti sa podarilo začleniť do MŠ.

2000
Prvé dieťa bolo umiestnené do profesionálnej rodiny.

2005
Presťahovanie prvej samostatnej skupiny detí do rodinného domu (deti predškolského veku).

11.12.2012

Presťahovanie samostatnej skupiny – otvorenie rodinného domu Anjelik

1.3.2013
Presťahovanie samostatnej skupiny – otvorenie rodinného domu Tanečníci

1.3.2014

Detský domov Štós sa na základe ust. § 51 ods. 3 písm. a) zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálno právnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menil na domov detí.

2017

Presťahovanie poslednej samostatnej skupiny z areálu v Štóse – otvorenie rodinného domu Dúhový domček

1.1.2019

Zákonom č. 305/2005  Detský domov Štós zmenil názov na Centrum pre deti a rodiny Štós

1.5. 2020

Otvorenie pracoviska v Moldave nad Bodovu zriadeného za účelom terénnej a ambulantnej práce.

1.1.2021

Presťahovanie administratívy a definitívne opustenie areálu v Štóse. S tým spojená aj zmena názvu zariadenia na Centrum pre deti a rodiny Medzev. Centrum sídli v prenajatých priestoroch na Kováčskej 85, v Medzeve.