Terénna a ambulantná forma práce

Terénna a ambulantná forma prace je realizovaná v rámci  Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III.