Centrum pre deti
a rodiny Medzev

Darovací účet:

SK30 8180 0000 0070 0042 1544

Novinky

Ďakujeme Vám za príspevok 2% z dane

Príprava PNR :

Centrum realizuje prípravu fyzických osôb na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v zmysle § 16 Vyhlášky č. 103/2018 Z.z.na základe samotného programu.
Termíny prípravy:
15.05.-15.07.
15.10.-15.12.

Ambulantná forma
Opatrenie pre rodičov a dieťa v rozvodových a rozchodových situáciách kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode - §11 ods. 2 písm. c) v rozsahu min. 20 – max. 30 hodín.

Rozsah hodín na dané opatrenie

Počet vyčerpaných hodín

20 – 30 h

0h.